با سلام حضور همراهان گرامی

ضوابط و مقررات هر بخش در زبانه‌های مخصوص قید شده که با انتخاب تب‌های مورد نظر قابل مشاهده است. این صفحه مطابق با معیارها، تصمیمات و چارچوب‌های جدید آتلیه ساعتچی بروزرسانی گردیده و ملاک عمل در تمامی قرادادها، صورتحساب‌ها و خدمات رسمی آتلیه ساعتچی می‌باشد.

دریافت خدمات در آتلیه ساعتچی به منزله تأیید کلیه موارد مندرج شرایط و مقررات می‌باشد.

ضوابط و مقررات

 • پرداخت میزان ۵۰% مبلغ قرارداد در زمان سفارش الزامی است.
 • زمان طراحی سفارشات ۳ روز کاری می‌باشد.
 • طراحی سفارشات چاپی، قبلا به تأیید کارفرما رسیده است و پس از تأیید برای چاپ هرگونه ایراد و اشتباه در طراحی متوجه کارفرما خواهد بود و هیچگونه مسئولیتی متوجه چاپخانه و طراح نمی‌باشد.
 • زمان تحویل سفارشات ۷ الی ۱۰ روز کاری از زمان تسویه حساب خواهد بود.
 • سفارشات فورس ماژور با افزایش ۳۰ درصد بهاء معمولی امکان انجام خواهند داشت.
 • چنانچه پس از ارائه طرح‌های اولیه، قرارداد از طرف کارفرما لغو گردد، میزان ۶۰% مبلغ قرارداد به عنوان دستمزد طراحی کسر و الباقی به حساب کارفرما مسترد می‌گردد.

ویرایش رایگان با توجه به پلن انتخابی و براساس تعداد دفعات محاسبه می‌گردد؛ بدیهی ملاک عمل مقادیر موجود در پکیج انتخابی شما در زمان عقد قرارداد یا ثبت سفارش می‌باشد.

کتابچه برند بصورت کاتالوگ با کیفیت عالی بصورت چاپ دیجیتال تولید و در اختیار کارفرمای محترم قرار خواهد گرفت. حداقل سفارش برایتولید کتابچه برند ۵ جلد می‌باشد.

امکان ثبت مالکیت برند برای مجوز فعالیت فعلی در قالب شخصیت حقوقی و یا بنام فرد در قالب شخصیت حقیقی با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات سازمان ثبت اسناد کشور امکان‌پذیر می‌باشد. در صورت تمایل در قرارداد مجزا به امضاء طرفین خواهد رسید..

نحوه پرداخت مبلغ قرارداد در دوبخش بیعانه (۵۰% مبلغ کل، همزمان با امضاء و مبادله قرارداد) و تسویه حساب (در زمان تحویل نهایی کار) خواهد بود. هرگونه افزایش یا کاهش در مبلغ قرارداد براساس فرم متمم قرارداد و شرایط مندرج در جدول تعرفه‌ها محاسبه خواهد شد.

تعهدات كارفرما

 • کارفرما متعهد می‌شود تمامی اطلاعات و مصالح لازم جهت آشنایى و انجام موضوع قرارداد را در اختیار طراح قراردهد.
 • چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط طراح جهت بررسى به کارفرما ارائه گردد، کارفرما پس از انتخاب نمونه اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام نمونه‌هاى دیگر به طراح گرافیک بوده و هیچگونه حق مالكیتى نسبت به سایر نمونه‌ها ندارد.
 • چنانچه بعد از تأیید نمونه اولیه که به امضاء طرفین قرارداد رسیده است، کارفرما انجام تغییراتى را در نمونه اولیه درخواست نماید، ملزم به پرداخت هزینه‌هاى مترتب بر انجام تغییرات که توسط طراح گرافیک اعلام می‌گردد، می‌باشد.
 • کارفرما متعهد می‌گردد از طراحی برند انجام شده تنها در موضوع قرارداد استفاده نموده و مطابق با ضوابط ارائه شده در کتابچه برند نسبت به انتشار و استفاده از اثر طراحی شده اقدام نماید.

تعهدات طراح

 • طراح گرافیک موظف است اطلاعات ارائه شده توسط کارفرما را به دقت مطالعه و بررسى نماید تا در ارائه طرح‌هاى خود بتواند به درستى عمل کند.
 • طراح گرافیک متعهد است براى هر موضوع سفارش ۲ (دو) نمونه طرح اولیه ارائه نماید تا کارفرما بتواند از میان آنها بهترین را انتخاب کند.
 • طراح گرافیک متعهد است طرح اولیه انتخاب شده را با اصلاحاتى که با کارفرما به توافق می‌رسد به اتمام رسانده و طرح نهایى را تحویل دهد.
 • تمامی اطلاعاتى که توسط کارفرما در اختیار طراح گرافیک قرار می‌گیرد محرمانه است، طراح گرافیک موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غیر را ندارد.

كسورات قانونى

مبلغ مذکور در ماده ۳ قرارداد، مبلغ خالص دریافتى طراح گرافیک از کارفرما می‌باشد و پرداخت هرگونه کسورات قانونى این قرارداد بر عهده کارفرما است. خاطرنشان می‌گردد مطابق دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ «معافیت موضوع بند(ل) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون»، تمامی خدمات طراحی آتلیه ساعتچی معاف از مالیات می‌باشد.

تأخيرات

شروع زمان‌بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پیش‌پرداخت از سوى كارفرما به طراح گرافیک و نیز تحویل اطلاعات و مدارک موردنیاز جهت اجراى موضوع قرارداد می‌باشد.

بدیهى است هرگونه تأخیر در موارد مذکور به همان میزان موجب تأخیر در زمان اجراى قرارداد توسط طراح گرافیک می‌گردد که به عنوان تأخیر طراح گرافیک محسوب نمی‌شود.

حق امضاء

طراح گرافیک حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طریقى که به اصل طرح آسیب وارد نگردد امضاء نماید.

به کاربردن نشانى، تلفن و یا سایر اطلاعات توسط طراح گرافیک در کنار امضاء نیاز به تأیید کارفرما در متن قرارداد دارد.

طراح گرافیک اجازه معرفی و انتشار اثر طراحی شده را در رسانه‌های اجتماعی خود شامل وب‌سایت رسمی آتلیه، مجله تلگرامی، مجله تصویری اینستاگرام، بولتن‌های داخلی نمونه پروژه‌های خود را دارا می‌باشد.

اطلاعاتی هویتی و تماس در صورت عدم تمایل کارفرمای محترم منتشر نخواهد شد.

انتشار در رسانه‌های مجازی آتلیه ساعتچی به عنوان تبلیغات کسب‌وکار کارفرما بصورت پایه رایگان می‌باشد.

فسخ قرارداد و حكميت

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد این قرارداد و یا اختلاف در صحت محصول ارائه شده، در هر مرحله و یا اختلاف در تشخیص ناتوانی در انجام تعهد و یا فورس ماژور و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر و یا عدم انجام تعهد در صورت استنکاف طرف در پرداخت، مراجع ذی‌صلاح (کمیته حل اختلافات انجمن صنفى طراحان گرافیک ایران) به‌عنوان حکم پیرامون اختلاف داوری می‌نماید.

در صورت فسخ قرارداد از طرف کارفرما قبل از تحویل سایت میزان ۶۵% از کل مبلغ قرارداد کسر و الباقی طبق ضوابط مجتمع فنی به طرح به کارفرما مسترد می‌گردد.

 • عدم پرداخت بموقع صورتحساب موجب حذف سایت و در نتیجه از دست رفتن تمامی اطلاعات شما خواهد شد، بدیهی است شرکت طراحی هیچگونه مسئولیتی در قبال نگهداری اطلاعات پس از تاریخ انقضاء نخواهد داشت.
 • طراحی سفارشات چاپی، قبلا به تأیید کارفرما رسیده است و پس از تأیید برای چاپ هرگونه ایراد و اشتباه در طراحی متوجه کارفرما خواهد بود و هیچگونه مسئولیتی متوجه چاپخانه و طراح نمی‌باشد.
 • زمان تحویل سفارشات ۷ الی ۱۰ روز کاری از زمان تسویه حساب خواهد بود.
 • سفارشات فورس ماژور با افزایش ۳۰ درصد بهاء معمولی امکان انجام خواهند داشت.
 • میزان ۲۰% به عنوان هزینه نظارت برچاپ در سفارشات اختصاصی به مجموع صورتحساب اضافه می‌شود.
 • امکان لغو پروژه پس از تأیید و ارسال به چاپخانه وجود ندارد. در صورت لغو، چنانچه سفارش چاپی در مرحله تولید و لیتوگرافی باشد میزان ۵۰% مبلغ صورتحساب کسر و الباقی به حساب کارافرما امسترد می‌گردد. چنانچه سفارش در مرحله چاپ باشد امکان لغو تولید فایل چاپی وجود نداشته و هزینه به طور کامل دریافت خواهد شد.
 • با توجه به نواسانات شدید بازار و خرید نقدی مواد مصرفی تسویه صورتحساب برای آغاز فرآیند چاپ الزامی است.
 • کرایه حمل تا محل بر عهده کارفرماست.
 • با توجه به فرآیند چاپ امکان ۵% خرابی، کسری و تغییر رنگ در سفارش وجود دارد.
 • به سفارشات فورس ماژور میزان ۳۰% به مبلغ کل صورتحساب اضافه می‌گردد.
 • هر صفحه استاندارد ۲۵۰ کاراکتر محاسبه می‌شود.
 • زمان معمول برای تحویل پایان‌نامه در مقاطع کارشناسی ارشد ۳ الی ۴ ماه خواهد بودف در صورت ضرورت (فورس ماژور) و خواست کافرما برای زمان کمتر میزان ۳۰% به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد.
 • ۵۰% کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت دریافت خواهد شد و الباقی طی چک و یا ضمانت پرداخت ماهیانه تا پیش از زمان تحویل نهایی قابل تسویه خواهد بود.
 • کلیه مکاتبات از طریق ایمیل رسمی و یا شبکه تلگرام انجام خواهد شد و ملاک عمل می‌باشد.
 • در صورت بروز ایراد و مشکل با توجه به نظرات استاد راهنما موظف خواهیم بود تمامی موارد مطابق جدول فوق بدون دریافت هزینه جدید برطرف گردد.
 • در صورت عدم تحویل در زمان مقرر (در شرایط معمول) به ازای هر روز مبلغ ۳۵ هزارتومان از مبلغ قرارداد به عنوان خسارت مسترد خواهد شد.
 • در صورت فسخ قرارداد از سوی کارفرما به هردلیلی میزان ۷۰% از مبلغ قرارداد کسر و الباقی مسترد خواهد شد.
 • کلیه مطالب بصورت هوشمند ویراستاری می‌شوند، اما کنترل نهایی برعهده کارفرما بوده و پس از تأیید از طرف ایشان هرگونه ایرادی متوجه شخص کارفرما می‌باشد.